Informatie en mededelingen omtrent COVID-19

Uitstel van de SONCOS-uitvraag tot 29 mei 2020 en meer informatie.


COVID-19 nieuws:
NZa publiceert samen met o.a. SONCOS de eerste oncologierapportage

nieuws

HET NORMERINGSRAPPORT VAN SONCOS - VERSIE 8 (2020)

De meest recente versie van het SONCOS normeringsrapport is te vinden op onze website. Net als een versie met de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

normeringsrapport-8-2020

ORGANISATIE

Het SONCOS bestuur bestaat uit leden vanuit de initiërende verenigingen met een onafhankelijk voorzitter.

Login portal voor leden