Welkom op de website van SONCOS

SONCOS, Stichting Oncologische Samenwerking, is sinds de oprichting in 2009 het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Naast de drie initiërende partijen zijn zestien andere (beroeps)verenigingen en/of hun oncologische werkgroepen lid van SONCOS.

 

SONCOS themasymposium 2017 "De toekomst van de oncologische zorg", 4 oktober 2017, Utrecht

Gezien het succes van de afgelopen editie, is het SONCOS bestuur trots om u te kunnen meedelen dat er ook dit jaar een SONCOS themasymposium georganiseerd wordt!
Het programma bestaat uit drie grote onderwerpen:

Behouden richtlijnen hun waarde in de oncologische zorg?

Met Jan Kremer (gynaecoloog en lid RVS, over het rapport 'Zonder context geen bewijs'), Pieter Tanis (chirurg), Sabine Linn (internist-oncoloog) en Machteld Wymenga (internist-oncoloog)

De oncologische dokter in 2025

Met o.a. Kristien Tytgat (MDL arts), Otto van Delden (interventieradioloog), Geerard Beets (chirurg), Marcel Stokkel (nucleair geneeskundige) en Ad Verhagen (longchirurg)

De oncologische patiënt in 2025

Met Arja Broenland van de NFK

Meer informatie vindt u onder 'Meetings'. We verwelkomen u graag weer in groten getale op woensdagmiddag 4 oktober, in Grand Hotel Karel V, Utrecht!

 

 

NVRO presenteert kennisagenda 

Op 16 juni jongstleden heeft de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) haar kennisagenda gepresenteerd. Deze kennisagenda bestaat uit een top tien van onderwerpen binnen de radiotherapie waarvoor onderzoek zeer wenselijk is. KWF-directeur Michel Rudolphie nam een eerste exemplaar van de kennisagenda in ontvangst.

Aansluiten bij laatste ontwikkelingen

Radiotherapie wordt voornamelijk toegepast binnen de oncologie. Het vakgebied is sterk in ontwikkeling, bijvoorbeeld op het gebied van nieuwe behandelmethoden zoals protonentherapie en de MR-versneller. Om de radiotherapeutische zorg efficiënt te verbeteren, is een gecoördineerd onderzoeksprogramma nodig.  

Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen in de kennisagenda zijn gericht op verbetering van de radiotherapeutische zorg aan kankerpatiënten: meer patiënten genezen, met minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven. De NVRO wil onder andere onderzoek uitvoeren naar de rol van moderne beeldvormende technieken bij de voorbereiding en uitvoering van de bestraling. Daarnaast komen kennishiaten aan bod over de combinatie van radiotherapie met chemotherapie en de snel ontwikkelende doelgerichte therapieën. Maar ook kennishiaten over de behandeling van patiënten met een beperkt aantal uitzaaiingen met hoge dosis radiotherapie. Wat is bijvoorbeeld bij diverse soorten tumoren het effect van orgaansparende therapie versus chirurgie op overleving en kwaliteit van leven? En hoe kan radiotherapie zo goed mogelijk worden aangepast aan de individuele oudere/kwetsbare patiënt met betrekking tot doelvolume, dosis, fractionering en wel of niet behandelen?

Samenwerking

De kennisagenda is ontwikkeld met ondersteuning van het Kennisinstituutvan de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast zijn de koepelverenigingen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) nauw betrokken geweest, en zijn partijen zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) benaderd voor het aanleveren en prioriteren van de kennishiaten.

Zorgevaluatie

Zorgevaluatie is evaluatie van bestaande diagnostiek en behandeling zodat duidelijker wordt wat werkzaam is en wat niet. Om de patiënt goed te kunnen adviseren over welke behandeling voor hem of haar het beste is, is het van groot belang dat we voortdurend de uitkomsten van de behandelingen onderzoeken. De kennisagenda van de radiotherapeuten geeft hier invulling aan.
Download de kennisagenda.


Normeringsrapport versie 5

 

 

In januari 2017 is de vijfde versie van het SONCOS normeringsrapport uitgebracht. Naast de NVCO, NVMO en NVRO hebben 25 andere (beroeps)verenigingen bijgedragen aan de totstandkoming. Via de hierboven geplaatste links vindt u een Nederlandse en een Engelse versie van dit normeringsrapport.

Nieuws 


Het SONCOS themasymposium 2017 zal plaatsvinden op 4 oktober in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Meer informatie vindt u in de flyer. Inschrijven kan via de link

De NVRO presenteert een kennisagenda.

De presentaties van Therapie op Maat zijn te vinden onder het kopje Archief (alleen toegankelijk voor deelnemers).