Welkom op de website van SONCOS

SONCOS, Stichting Oncologische Samenwerking, is sinds de oprichting in 2009 het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de
beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
Naast de drie initiërende partijen zijn zestien andere (beroeps)verenigingen en/of hun oncologische werkgroepen lid van SONCOS.

 

Therapie op Maat 2017 - (8), 9 en 10 maart 2017

Bekijk hier het wetenschappelijk programma Therapie op Maat 2017.
De webcast/presentaties komen binnenkort beschikbaar via deze website.

 

Palliatieve zorg

In een heldere presentatie tijdens Therapie op Maat 2017 gaven Manon Boddaert, Franchette van den Berkmortel en Karin van der Rijt aan dat palliatieve zorg in Nederland primair generalistische zorg is, met waar nodig de mogelijkheid van specialistische ondersteuning. Tot op heden zijn er geen heldere, breed gedragen kwaliteitseisen voor goede palliatieve zorg. Daarom is een werkgroep van gemandateerde leden van de Patiëntenfederatie Nederland, NHG, Verenso, FMS, V&VN, NVPO en VGVZ bezig om een kwaliteitskader Palliatieve zorg te ontwikkelen. In dit kader wordt onder andere aandacht besteed aan thema’s zoals structuur & proces, de verschillende dimensies en juridisch & ethisch. De ontwikkeling van het kwaliteitskader wordt ondersteund door IKNL en Palliactief en zal medio 2017 gereed zijn. Voor meer informatie, zie https://iknl.nl/palliatieve-zorg/kwaliteitskader-palliatieve-zorg of http://www.palliactief.nl/nieuwsdetail/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland


In 2012 is de palliatieve zorg voor het eerst opgenomen in het SONCOS normeringsrapport. Dit heeft zich over de jaren ontwikkeld van één zin over het hebben van een service level agreement naar een uitgebreidere beschrijving met o.a. de samenstelling van een multidisciplinair team, mogelijkheden tot consultatie en transmuraal overleg. Opname in het SONCOS normeringsrapport heeft er voor oncologiepatiënten mede voor gezorgd dat er in (bijna) alle ziekenhuizen in Nederland palliatieve zorg teams zijn. De verdere ontwikkeling zal zich ook gaan richten op palliatieve zorg voor de niet oncologische patiënten.


 

Normeringsrapport versie 5

 

 

In januari 2017 is de vijfde versie van het SONCOS normeringsrapport uitgebracht. Naast de NVCO, NVMO en NVRO hebben 25 andere (beroeps)verenigingen bijgedragen aan de totstandkoming. Via de hierboven geplaatste links vindt u een Nederlandse en een Engelse versie van dit normeringsrapport. 

     

ECCO 2017

Tijdens het European Cancer Organisation (ECCO) congres te Amsterdam heeft SONCOS samen met het KWF een publieksdag georganiseerd. Tijdens deze publieksdag hebben drie bekende Nederlanders stage gelopen bij een oncologische instelling, alwaar zij de laatste ontwikkelingen te horen kregen op het gebied van bijvoorbeeld diagnostiek, protonentherapie en immunotherapie. Deze Sterrenstage is terug te kijken via https://www.kwf.nl/over-kwf/terugkijken-sterrenstage/pages/default.aspx. Tijdens de live uitzending kon het publiek vragen stellen aan een expert panel, zoals te zien op de foto.