HET NORMERINGSRAPPORT VAN SONCOS - VERSIE 12 (2024)

De meest recente versie van het SONCOS normeringsrapport is te vinden op de webpagina van het platform Oncologie - SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten. Daarnaast is er ook een versie met de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar te vinden.

Via de knop hieronder komt u terecht bij de nieuwe versie van het normeringsrapport.

Schermafbeelding 2022-03-24 om 14.01.41
nieuws

Minister Kuipers onderstreept belang van samenwerking in de oncologie

Netwerkzorg is belangrijke stap vooruit – en er liggen grote uitdagingen

Vandaag ontving Minister Ernst Kuipers van VWS het rapport ‘Oncologienetwerken in beeld’, dat is geschreven in opdracht van de Taskforce Oncologie. ‘We eindigen nu in de middenmoot, terwijl de top 3 in Europa haalbaar is’, aldus de minister. Oncologienetwerken verbeteren de zorg voor mensen met kanker, maar er liggen nog grote uitdagingen, zegt het rapport. Er is urgentie om de samenwerking in en tussen regio’s krachtiger te organiseren om de best mogelijke zorg te realiseren voor iedere patiënt met kanker.

ORGANISATIE

Het SONCOS bestuur bestaat uit leden vanuit de initiërende verenigingen met een onafhankelijk voorzitter.

Login portal voor leden