Welkom op de website van SONCOS

SONCOS, Stichting Oncologische Samenwerking, is sinds de oprichting in 2009 het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)
  • Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Therapie op Maat 2017 - 9 en 10 maart 2017


Themasymposium SONCOS - 28 september 2016

 

  •  De beschikbare presentaties vindt u hier.      

4e normerings rapport 2016

 Normeringrapport SONCOS, versie: 14 maart 2016