Therapie op Maat 3 en 4 februari 2021

SONCOS live congres Therapie op Maat 2021, (3) 4 - 5 februari 2021, dat was de aanhef….

Maar ook wij zijn als organiserende commissie vanuit het SONCOS terug gefloten, live ter plekke zal niet mogelijk zijn begin februari 2021. Dus, we gaan ‘virtual’, het is niet anders, maar we gaan er een goed congres van maken, met veel online interactie op basis van uitstekende sprekers en vragen uit de virtuele zaal, met de accreditatie die passend zal zijn en toch een mooie anderhalve dag. Anderhalf inderdaad, we gaan onderstaande agenda aanpassen, maar doen dat in overleg.

Afbeelding TOM 2021
nieuws

HET NORMERINGSRAPPORT VAN SONCOS - VERSIE 8 (2020)

De meest recente versie van het SONCOS normeringsrapport is te vinden op onze website. Net als een versie met de wijzigingen ten opzichte van het voorgaande jaar.

normeringsrapport-8-2020

ORGANISATIE

Het SONCOS bestuur bestaat uit leden vanuit de initiërende verenigingen met een onafhankelijk voorzitter.

Login portal voor leden