HET NORMERINGSRAPPORT VAN SONCOS - VERSIE 6 (2018)

De meest recente versie van het SONCOS normeringsrapport is te vinden op onze website.

agenda

Immuno-oncologiesymposium

18sep2018

De ontwikkelingen binnen de immuuntherapie blijven snel gaan en hebben hun weerslag op de dagelijkse praktijk van de longarts, medisch oncoloog, ziekenhuisapotheker, dermatoloog met betrekking tot...

nieuws

SONCOS THEMASYMPOSIUM - TOEKOMSTBESTENDIGE INNOVATIE

Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert SONCOS wederom haar jaarlijkse themasymposium. Bij de vorige edities is er gediscussieerd over oncologische netwerken, kwaliteitsnormen en audits en de houdbaarheid van evidence-based medicine. Dit jaar besteden we aandacht aan toekomstbestendige innovatie en de rol die SONCOS daar bij heeft. De technologische en medicamenteuze ontwikkelingen in de oncologie gaan steeds sneller. Hoe gaan we daar als dokters mee om? Is elke innovatie ook zinnige zorg en wie bepaalt dat? Hoe organiseren en evalueren we de implementatie van nieuwe technieken of behandelingen en is er een rol voor SONCOS in het ontwikkelen van normen of het initiëren van registraties?

Muntgebouw-1-1

ORGANISATIE

Het SONCOS bestuur bestaat uit leden vanuit de initiërende verenigingen met een onafhankelijk voorzitter.

Login portal voor leden