HET NORMERINGSRAPPORT VAN SONCOS - VERSIE 7 (2019)

De meest recente versie van het SONCOS normeringsrapport is te vinden op onze website.

agenda

SONCOS lustrumsymposium

08okt2019

Op 8 oktober bestaat SONCOS tien jaar! Graag vieren wij dit met u via een boeiend middag- en avondprogramma, met daarin een terugblik op het verleden en een kijk in de toekomst. Tot dan!

nieuws

Agenda Oncologische Netwerkzorg aangeboden aan minister

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. SONCOS nam namens de Federatie Medisch Specialisten deel aan deze Taskforce. Zo hebben we bijgedragen aan de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022, die op woensdag 19 december 2018 is gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

images

ORGANISATIE

Het SONCOS bestuur bestaat uit leden vanuit de initiërende verenigingen met een onafhankelijk voorzitter.

Login portal voor leden