De laatste vijf jaar heeft SONCOS het normeringsrapport 'Multidisciplinaire normering oncologische zorg in Nederland' uitgebracht. In dit rapport staat een multidisciplinaire visie op de kwaliteit van de oncologische zorg beschreven. De inbreng voor dit rapport komt van de beroepsverenigingen en de Nederlandse Federatie van KankerpatiĆ«nten organisaties (NFK).

 

Normeringsrapport 

De vijfde versie van het SONCOS normeringsrapport is de downloaden via: SONCOS normeringsrapport - versie 5

Daarnaast is er voor het ECCO congres een Engelse versie ontwikkeld: SONCOS standardization report - version 5 

Omdat de ziekenhuizen een jaar de tijd krijgen voor implementatie van de nieuwe SONCOS normen kunt u het SONCOS normeringsrapport - versie 4 vinden via de link.

 

Aanverwante producten

In het SONCOS normeringsrapport wordt op meerdere plaatsen verwezen naar een samenwerkingsovereenkomst of service level agreement. Op veler verzoek vindt u hieronder een voorbeeld van een service level agreement. *Let op: dit is alleen een voorbeeld. Het is aan de samenwerkende partijen om tot goede afspraken te komen en deze zorgvuldig vast te leggen.*

Voorbeeld Service Level Agreement - docx 

Voorbeeld Service Level Agreement - pdf 

Kwaliteitsnormen NVNG 

Nieuws 


Het SONCOS themasymposium 2017 zal plaatsvinden op 4 oktober in Grand Hotel Karel V te Utrecht. Inschrijven kan via de link; verdere informatie volgt. 

De NVRO presenteert een kennisagenda.

De presentaties van Therapie op Maat zijn te vinden onder het kopje Archief (alleen toegankelijk voor deelnemers).