Op dinsdag 2 oktober 2018 organiseert SONCOS wederom haar jaarlijkse themasymposium. Dit jaar besteden we aandacht aan toekomstbestendige innovatie en de rol die SONCOS daar bij heeft (zie de Flyer themasymposium 2018). De technologische en medicamenteuze ontwikkelingen in de oncologie gaan steeds sneller. Hoe gaan we daar als dokters mee om? Is elke innovatie ook zinnige zorg en wie bepaalt dat? Hoe organiseren en evalueren we de implementatie van nieuwe technieken of behandelingen en is er een rol voor SONCOS in het ontwikkelen van normen of het initiëren van registraties?

Het programma ziet er als volgt uit. In het eerste deel zet mr. A.M.C. (Linda) van Saase (manager oncologie van het Zorginstituut Nederland) de rol van het Zorginstituut en de beroepsgroepen bij innovatie uiteen. Hierop worden door Prof. dr. ir. J.J.M. (Koos) van der Hoeven (immunotherapie bij melanoom) en Prof. dr. J.A. (Hans) Langendijk (protonencentra) reflecties gegeven, waarna een discussie volgt onder leiding van Prof. dr. C.R.N. (Coen) Rasch.

In het tweede deel van het programma kijken we naar de implementatie en organisatie rondom innovaties. Hierin geven dr. W.J. (Willemien) van Driel en dr. I.H.J.T. (Ignace) de Hingh een toelichting op de komst van de OVHIPEC behandelingen in Nederland, gevolgd door een toelichting van de rationale van hyperthermie door dr. J. (Hans) Crezee en discussie onder leiding van Prof. dr. C. (Kees) Verhoef.

Als derde deel van het programma volgt een kijkje in het verleden en de toekomst van MDO. Daar zal dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters het historisch perspectief schetsen van hoe het MDO de hoeksteen van de Nederlandse kankerzorg is geworden, en een vooruitblik op hoe de toekomst eruit ziet. Is het mogelijk en nodig om iedere patiënt in een MDO te bespreken? Over deze toekomst zullen we discussiëren onder leiding van dr. H.J. (Haiko) Bloemendal.

De afsluiting wordt gedaan door Prof. dr. P.P.G. (Peter Paul) van Benthem, waarin hij ingaat op de rol van de Federatie Medisch Specialisten bij innovatie, zoals het gebruik van zorgevaluatie en kennisagenda’s.

Het SONCOS themasymposium zal worden gehouden op dinsdag 2 oktober van 12:30u – 17:45u in het Muntgebouw te Utrecht. Graag discussiëren wij met u over toekomstbestendige innovatie in de kankerzorg.

Graag danken wij de sponsors voor het mede mogelijk maken van dit themasymposium!

Login portal voor leden