Iedere twee jaar organiseert SONCOS het congres Therapie op maat. Tijdens dit congres worden ontwikkelingen in de oncologische zorg in Nederland besproken. De eerstvolgende versie zal plaatsvinden op (6) 7 en 8 februari 2019. Nieuw bij deze editie is dat er twee parallelsessie worden verzorgd vanuit de NVALT (longgeneeskunde) en NVU (urologie). Voor meer informatie, zie de Therapie op Maat flyer!

Schrijf direct in!

Programma

WOENSDAGAVOND 6 FEBRUARI 2019
18.00 Inloopbuffet
19.00 – 23.00  Casuïstiek-avond voor specialisten in opleiding

 

DONDERDAG 7 FEBRUARI 2019
09.30  Opening
09.40 – 10.50  PLENAIRE SESSIE 1: Immuno / neo adjuvante immunotherapie
09.40  De huidige stand van zaken
10.05 Ontwikkelingen voor de toekomst
10.30  Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
10.50 – 11.20 Pauze
11.20 – 12.15 PLENAIRE SESSIE 2: Hersenmetastasen: opereren of bestralen?
11.20  Hersenmetastasen stereotactische bestraling
11.40  Ontwikkelingen voor de toekomst
12.00 Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
12.15 – 13.00 SPONSOR SYMPOSIUM
13.00 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 PARALLELSESSIE 1
NVCO – NVMO – NVRO colorectaalcarcinoom NVALT sessie: longkanker op weg naar een chronische ziekte?
14.00 T1 CRC working group Screening op longkanker (na NELSON
DATA)
14.20 Update van de International Watch & Wait Database (IWWD) Behandeling vroege stadia longkanker:
is er nog een rol voor chirurgie?
14.40 Geregelde discussie door voorzitters en sprekers Behandeling vroege stadia longkanker:
SABR, MR-LINAC of alleen immuno-boost?
14.55 Pancreas: systemische therapie Behandeling vroege stadia longkanker:
transbronchiale ablatie, de derde optie?
15.15 Geregelde discussie door voorzitters en sprekers Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
15.30 – 16.00 Pauze
16.00 – 17.15 PLENAIRE SESSIE 3: SONCOS sessie
17.15 – 18.00 Borrel
18.00 Diner/avondprogramma

 

VRIJDAG 8 FEBRUARI 2019
08.00 – 09.00 SPONSOR SYMPOSIUM
09.00 – 10.00 PLENAIRE SESSIE 4: Immunotherapie
09.00 Blaas
09.20 Prostaat
09.40 Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
10.00 – 10.30 Pauze
10.30 – 12.00 PARALLELSESSIE 2
NVCO – NVMO – NVRO mammacarcinoom NVU sessie: Keuzes maken voor dokter en patiënt
10.30 Minder lokale behandeling op geleide Mammaprint? 10.30 Centralisatie van de behandeling van niercelcarcinoom
10.50 Therapie op maat voor triple negatieve ziekte 10.55 Keuzehulp prostaatcarcinoom
11.10 Neoadjuvante hormonale therapie: een alternatief voor chemotherapie? 11.20 Het maken van keuzes voor patiënten in de praktijk
11.30 Wanneer afzien van operatie na neoadjuvante chemotherapie 11.45 Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
11.50 Geregelde discussie door voorzitters en sprekers
12.00 – 12.45 SPONSOR SYMPOSIUM
12.45 – 13.45 Lunch
13.45 – 15.30 PLENAIRE SESSIE 5: Oncologische zorg 2025
Kosten: is alles wat kan financieel haalbaar?
Een forumdiscussie over patiënten, geld, verwachtingen en de toekomst

INSCHRIJVING

Voorinschrijving tegen gereduceerd tarief is mogelijk tot uiterlijk 16 december 2018. Na deze datum is alleen inschrijving mogelijk voor het normale tarief. U kunt zich hier inschrijven.

U ontvangt van ons een bevestiging met routebeschrijving.

KOSTEN
Het inschrijfgeld bedraagt: tot en met 16 december 2018 vanaf 17 december 2018:

Tot en met 16 december 2018 Vanaf 17 december 2018
Medisch specialist EUR 295 Medisch specialist EUR 375
Aios / Anios EUR 175 Aios / Anios EUR 250
1-dagregistratie: Medisch specialist / Aios / Anios EUR 195

ANNULERING
Bij ontvangst door het congressecretariaat van uw schriftelijke annulering naar registrations@congresscare.com vóór 7 januari 2019 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 35 administratiekosten. Na deze datum kan geen restitutie meer plaatsvinden.

CONGRESDINER
Op donderdagavond 7 februari zal er een diner/avondprogramma plaatsvinden. De eigen bijdrage hiervoor bedraagt EUR 75 per persoon. U kunt zich opgeven voor het diner tijdens uw inschrijving.

HOTELOVERNACHTING
Er is beperkte mogelijkheid om in Hotel Papendal te overnachten. Uw hotelkamer kunt u desgewenst online reserveren tijdens uw registratie.

DOELGROEP
Het congres Therapie op Maat is bedoeld voor oncologisch werkzame specialisten (in opleiding), in het bijzonder chirurg-oncologen, medisch oncologen en radiotherapeut-oncologen, longartsen en urologen.

ACCREDITATIE
Accreditatie wordt aangevraagd bij:
* Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
* Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)
* Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
* Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT)
* Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)

CONGRESSECRETARIAAT
Congress Care
Postbus 440
5201 AK ‘s-Hertogenbosch
Tel.: 073 690 14 15
info@congresscare.com
www.congresscare.com

Schrijf direct in!

Login portal voor leden