Kwaliteit

Kwaliteitsbeleid

SONCOS staat voor een multidisciplinair kwaliteitsbeleid in de oncologische zorg. Hierbij worden verschillende activiteiten ondernomen, waaronder:

  • Het jaarlijks herzien van het SONCOS normeringsrapport met inbreng vanuit de aangesloten beroepsverenigingen
  • Het in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland uitvragen van de SONCOS normen
  • Het organiseren van congressen en symposia voor kennisdeling en -ontwikkeling
  • Het doorontwikkelen van kwaliteitsregistraties
  • Deelname in de Taskforce Oncologie

Recent is het verzoek gekomen aan SONCOS om een coördinerende rol te spelen in richtlijnontwikkeling binnen de oncologische zorg. Op de onderliggende pagina’s worden enkele activiteiten nader toegelicht.

Login portal voor leden