Kwaliteitsregistraties

Kwaliteitsregistraties zijn een belangrijk instrument in het meten en verbeteren van de zorg. In deze kwaliteitsregistraties worden gegeven van patiënten die dezelfde aandoening hebben of behandeling hebben ondergaan geregistreerd, waardoor koppeling mogelijk is tussen behandeling en uitkomsten. Ook zijn in sommige gevallen vergelijkingen tussen ziekenhuizen mogelijk. Dit biedt zorgverleners mogelijkheden om gericht hun kwaliteit te verbeteren. Deelname aan kwaliteitsregistraties is daarom een onderdeel van de SONCOS normen. Naast een algemene norm voor deelname aan kwaliteitsregistraties staan bij veel tumorspecifieke normen aanvullende criteria.

 

Overzicht kwaliteitsregistraties

Voor veel tumorsoorten zijn kwaliteitsregistraties opgezet. Hieronder vindt u een overzicht van de actuele kwaliteitsregistraties.

Tumortype Registratie Link
Melanoom DMTR https://www.dica.nl/dmtr
Oesophagus- en maag DUCA https://www.dica.nl/duca
Pancreas DPCA https://www.dica.nl/dpca
Lever- en prximale galweg DHBA https://www.dica.nl/dhba
Colorectaal DCRA https://www.dica.nl/dcra
Cervix DGOA https://www.dica.nl/dgoa
Endometrium DGOA https://www.dica.nl/dgoa
Ovarium DGOA https://www.dica.nl/dgoa
Vulva DGOA https://www.dica.nl/dgoa
Gliomen DBTR
Hoofd-hals DHNA https://www.dica.nl/dhna
Long DLCA https://www.dica.nl/dlca
Mamma NBCA https://www.dica.nl/nbca
Blaas NVU https://www.nvukwaliteit.nl
Nier NVU  https://www.nvukwaliteit.nl
Prostaat NVU  https://www.nvukwaliteit.nl

 

Er wordt deelgenomen aan door de oncologische beroepsgroepen geaccordeerde landelijke kwaliteitsregistraties.

SONCOS normeringsrapport, versie 5

Login portal voor leden