Platform Oncologie – SONCOS

Platform Oncologie - SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten

SONCOS werkt sinds 2018 samen met de Federatie Medisch Specialisten. In deze samenwerking is het platform Oncologie – SONCOS opgericht binnen de Federatie. De werkzaamheden op het gebied van kwaliteit zijn sindsdien ondergebracht bij het platform.

Het platform Oncologie – SONCOS is een multidisciplinair platform en heeft als doel om de kwaliteit van de oncologische zorg te borgen en te blijven verbeteren.

De belangrijkste activiteiten van het platform zijn:

  • Het jaarlijks herzien van het SONCOS normeringsrapport met inbreng van de aangesloten wetenschappelijke verenigingen
  • Het uitvragen van de SONCOS normen en teruggeven van spiegelinformatie
  • Het coördineren van de ontwikkeling en actualiteit van de oncologische richtlijnen.

Meer informatie over het platform vindt u op de webpagina van het platform.

Login portal voor leden