Therapie op Maat

Programma en informatie Therapie op Maat februari 2021

SONCOS live congres Therapie op Maat 2021, (3) 4 – 5 februari 2021, dat was de aanhef….

Maar ook wij zijn als organiserende commissie vanuit SONCOS terug gefloten, live ter plekke zal niet mogelijk zijn begin februari 2021. Dus, we gaan ‘virtual’, het is niet anders, maar we gaan er een goed congres van maken, met veel online interactie op basis van uitstekende sprekers en vragen uit de virtuele zaal, met de accreditatie die passend zal zijn en toch een mooie anderhalve dag. Anderhalf inderdaad, we gaan de agenda aanpassen, maar doen dat in overleg.

Het programma van de 9e editie van het Therapie op Maat congres 2021 (TOM) zit vol met noviteiten, vaste onderdelen en vooral een continuering en uitbouw van deelname van alle specialismen die patiënten met kanker behandelen. TOM is inmiddels een vast punt op de oncologie agenda en zeer goed bezocht de afgelopen jaren. Het multidisciplinaire karakter van TOM wordt geborgd door de bestaande samenwerking van de
TOM oprichters NVCO, NVRO, NVMO met daarnaast de NVALT en NVU. Nieuwkomers bij TOM 2021 zijn de pathologen, radiologen, DGOG, Gerionne en AYA die allen een sessie zullen verzorgen.
Gebleven is de woensdag avond voor de specialisten in opleiding, fellow’s, anios en researchers die melanoom casus zullen bespreken. En de COVID-19 burn-out bij AIOS krijgt aandacht.

De donderdagochtend trappen we af voor de plenaire sessie over de impact van COVID-19 op de oncologische zorg. Wat brengt de nabije toekomst? Dit belooft een belangrijke sessie te worden. Dan volgen mooie sessies over geriatrische oncologie, upper- en lower GI, pancreas, longkanker en SONCOS kijkt samen met de NFK terug op wat de oncologische zorg ons gebracht heeft de afgelopen 10 jaar. AYA geeft een inzicht in de oncologische zorg bij jong volwassenen. En mooie parallelsessies: mamma pathologie en niercel/blaascarcinoom. En verder komen de gynaecoloogoncoloog, pathologie en imaging aan bod. Wij sluiten met af met een met een internationale topspreker die zijn visie zal geven over de nieuwe ontwikkelingen in melanoom behandeling. Dit alles gelardeerd met hoog kwalitatieve gesponsorde symposia met praktische klinische informatie. Deze symposia zijn altijd goed bezocht, natuurlijk door de inhoud en de mogelijkheid voor onze sponsoren zich te presenteren en ons mee te nemen in de nieuwe tijd, met COVID, dat wel. Maar als dokters blijven we doorgaan, ook of met name in en binnen de oncologie.

Tot 3-4 februari 2021 virtueel maar live! Tot dan stream, live, team, zoom, VCR, alles is goed. Wij verzorgen de sprekers, u kan overal het programma volgen en kiezen uit parallelsessies. Natuurlijk wordt er geaccrediteerd voor uw deelname en oplettendheid gedurende de sessies.

Op naar een mooie anderhalve dag.
Jean Klinkenbijl, voorzitter congrescommissie TOM 2021.

Programma 3 en 4 februari 2021

Klik hier voor het programma in PDF

Therapie op Maat – woensdagavond 3 feb & donderdag 4 feb 2021  
Woensdag 3 februari 2021
19:00-22:00 Casuistiek-avond voor AIOS, CHIVO’s en Fellows
Topics: Melanoom, COVID burn-outs & werkbelasting
Donderdag 4 februari 2021
08:50 – 09:00 Opening
09:00 -09:45 Plenaire sessie 1: Effect van COVID-19 op de oncologische zorg
VZ: Haiko Bloemendal, voorzitter NVMO
09:00-09:15 OnCovid
Dr. Arjen Witkamp, Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht
09:15- 09:30 De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst
Prof.dr. Sabine Siesling, Universiteit Twente, IKNL
09:30-09:45 Discussie
09:45 – 10:30 Plenaire sessie 2: Geriatrische Oncologie
VZ: nader te bepalen
09:45 -10:00 Geriatrische oncologie, last of lust?
Prof. Dr. Barbara van Leeuwen, chirurg-oncoloog, UMC Groningen
10:00 -10:15 Titel: nader te bepalen
Drs. Kathelijn Versteeg, internist-oncoloog, Amsterdam UMC
10:15 – 10:30 Discussie
10:30-10:40 Pauze
10:40 – 11:25 Parallel sessie 1: Colorectaal-, Upper GI & Pancreascarcinoom (NVCO, NVMO, NVRO)
Voorzitter: Prof. dr. Jean Klinkenbijl, oncologisch-chirurg, Gelre ziekenhuizen
10:40 – 11:25 Parallel sessie 2: Longkanker (NVALT)
Voorzitters: Dr. Hans Smit, longarts, Rijnstate Ziekenhuis en Dr. Michel van den Heuvel, longarts, Radboudumc
10:40 -10:55 ORCHESTRA studie
Drs. Elske Gootjes, internistoncoloog, Radboudumc
10:40 -10:55 De E-nose. komt de belofte uit?
Milou Schuurbiers, PhD student, Radboudumc
10:55-11:10 Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom – ready for prime time?
Dr. Myriam Chalabi, internistoncoloog, NKI-AvL
10:55-11:10 Microbioom van de darm. wat heeft dat met longkanker te maken?
Dr. Jeroen Hiltermann, longarts, UMC Groningen
11:10 -11:25 Discussie 11:10 -11:25 Discussie
11:25 -12:10 Plenaire sessie 3: Hot topics nu en 10 jaar geleden & Patiënten perspectief (SONCOS en NFK)
VZ: nader te bepalen
11:25 -11:40 SONCOS – terugblik en vooruitkijken
Prof. Dr. Marcel Verheij, voorzitter SONCOS
11:40 -11:55 Nederlandse Federatie Kankerpatiënten – terugblik en vooruitkijken
Irene Dingemans, Belangenbehartiger Expertzorg & Transparantie NFK
11:55 -12:10 Discussie
12:10 -12:40 Lunch + Sponsor symposium 1 12:10 -12:40 Lunch + Sponsor symposium 2
12:40 – 13:25 Plenaire sessie 4: AYA’s met kanker: new kids on the block?
VZ: nader te bepalen
12:40 -12:55 AYA-zorg in vogelvlucht
Dr. Suzanne Kaal, internist oncoloog, Radboudumc
12:55 -13:10 Survivorship issues bij AYA’s
Dr. Janine Nuver, internist oncoloog, UMC Groningen
13:10 – 13:25 Discussie
13:25 -14:10 Parallel sessie 3: Mammacarcinoom (NVCO, NVMO, NVRO)
Voorzitters: Prof. Dr. Marjolein Smidt, oncologisch-chirurg, MUMC+ en Dr. Ester Siemerink, internist-oncoloog, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo
13:25 -14:10 Parallel sessie 4: Whats new in niercel- en blaascarcinoom (NVU)
Voorzitters: Prof. dr. Igle Jan de Jong, oncologisch-uroloog, UMC Groningen
13:25 -13:40 RISAS, what else?
Prof. Dr. Marjolein Smidt, oncologisch-chirurg, MUMC+
13:25 -13:40 Uitkomsten RACE studie
Prof. dr. Fred Witjes, oncologisch-uroloog, Radboudumc
13:40 -13:55 N.t.b.
Dr. Ester Siemerink, internistoncoloog, Ziekenhuisgroep Twente, Almelo en Hengelo
13:40 -13:55 BlaZiB project
Dr. Katja Aben, senior-onderzoeker, IKNL
13:55-14:10 Discussie 13:55-14:10 Discussie
14:10-14:20 Pauze
14:20 – 15:05 Parallel sessie 5:  Gynaecologische oncologie (DGOG)
Voorzitter: Prof. dr. Coen Rasch, radiotherapeut, LUMC
14:20 – 15:05 Parallel sessie 6:  Pathologie en imaging
Voorzitter: Dr. Sjoerd Hovenga, internistoncoloog, Nij Smellinghe Drachten
14:20 -14:35 EMBRACE studie
Prof. dr. Remi Nout, radiotherapeut oncoloog, Erasmus MC / bestuurslid DGOG
14:20 -14:35 N.t.b.
Dr. Henk van der Poel, uroloog, AvL
14:35 -14:50 Endometriumcarcinoom – behandeling o.b.v. moleculaire karakteristieken – CPI als voorbeeld. – Prof. dr. Hans Nijman, UMCG, voorzitter DGOG 14:35 -14:50 Circulerende Tumor DNA
N.t.b
14:50 -15:05 Discussie 14:50 -15:05 Discussie
15:05 -15:25 Pauze + Sponsor symposium 3 15:05 -15:25 Pauze + Sponsor symposium 4
15:25 – 15:55 Plenaire sessie 5:  Melanoom / PRADO studie
VZ: Prof. dr. Christian Blank, internist, AvL
15:55 – 16:00 Afsluiting

DOELGROEP
Alle medische specialisten in de oncologische zorg en die daarvoor in opleiding zijn.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd bij/toegekend door:

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) met 9 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Ziekenhuisapothekers (ZA) met 6 punten

KOSTEN
Medisch specialist EUR 225
AIOS / ANIOS EUR 150

ANNULERING
Bij schriftelijke annulering vóór 4 januari 2021 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 45 administratiekosten. Na 4 januari wordt er niet meer gerestitueerd.

Sponsors

Login portal voor leden