Therapie op Maat

Programma en informatie Therapie op Maat februari 2021

SONCOS live congres Therapie op Maat 2021, (3) 4 – 5 februari 2021, dat was de aanhef….

Maar ook wij zijn als organiserende commissie vanuit SONCOS terug gefloten, live ter plekke zal niet mogelijk zijn begin februari 2021. Dus, we gaan ‘virtual’, het is niet anders, maar we gaan er een goed congres van maken, met veel online interactie op basis van uitstekende sprekers en vragen uit de virtuele zaal, met de accreditatie die passend zal zijn en toch een mooie anderhalve dag. Anderhalf inderdaad, we gaan de agenda aanpassen, maar doen dat in overleg.

Het programma van de 9e editie van het Therapie op Maat congres 2021 (TOM) zit vol met noviteiten, vaste onderdelen en vooral een continuering en uitbouw van deelname van alle specialismen die patiënten met kanker behandelen. TOM is inmiddels een vast punt op de oncologie agenda en zeer goed bezocht de afgelopen jaren. Het multidisciplinaire karakter van TOM wordt geborgd door de bestaande samenwerking van de
TOM oprichters NVCO, NVRO, NVMO met daarnaast de NVALT en NVU. Nieuwkomers bij TOM 2021 zijn de pathologen, radiologen, DGOG, Gerionne en AYA die allen een sessie zullen verzorgen.
Gebleven is de woensdag avond voor de specialisten in opleiding, fellow’s, anios en researchers die melanoom casus zullen bespreken. En de COVID-19 burn-out bij AIOS krijgt aandacht.

De donderdagochtend trappen we af voor de plenaire sessie over de impact van COVID-19 op de oncologische zorg. Wat brengt de nabije toekomst? Dit belooft een belangrijke sessie te worden. Dan volgen mooie sessies over geriatrische oncologie, upper- en lower GI, pancreas, longkanker en SONCOS kijkt samen met de NFK terug op wat de oncologische zorg ons gebracht heeft de afgelopen 10 jaar. AYA geeft een inzicht in de oncologische zorg bij jong volwassenen. En mooie parallelsessies: mamma pathologie en niercel/blaascarcinoom. En verder komen de gynaecoloogoncoloog, pathologie en imaging aan bod. Wij sluiten met af met een met een internationale topspreker die zijn visie zal geven over de nieuwe ontwikkelingen in melanoom behandeling. Dit alles gelardeerd met hoog kwalitatieve gesponsorde symposia met praktische klinische informatie. Deze symposia zijn altijd goed bezocht, natuurlijk door de inhoud en de mogelijkheid voor onze sponsoren zich te presenteren en ons mee te nemen in de nieuwe tijd, met COVID, dat wel. Maar als dokters blijven we doorgaan, ook of met name in en binnen de oncologie.

Tot 3-4 februari 2021 virtueel maar live! Tot dan stream, live, team, zoom, VCR, alles is goed. Wij verzorgen de sprekers, u kan overal het programma volgen en kiezen uit parallelsessies. Natuurlijk wordt er geaccrediteerd voor uw deelname en oplettendheid gedurende de sessies.

Op naar een mooie anderhalve dag.
Jean Klinkenbijl, voorzitter congrescommissie TOM 2021.

Programma 3 en 4 februari 2021

Klik hier voor het programma in PDF

THERAPIE OP MAAT
3 februari 2021
Woensdag 3 februari 2021
19:30-22:00 Casuïstiek-avond voor specialisten in opleiding
Voorzitters: Jean Klinkenbijl, voorzitter congrescommissie & Arjen Witkamp, UMCU
19:30 Introductie
19:35 Presentatie data De Jonge Specialist – mbt. dropout/burnout arts assistenten. Gevolgd door discussie met deelnemers over eigen ervaringen, wat kan er beter en wat kunnen we van elkaar leren
Steffi Rombouts, voorzitter De Jonge Specialist
20:30-20:45 pauze
20:45 Casus melanoom stadium II/III/IV (waarbij we zowel chirurgie, systeembehandeling en RT bespreken)
Arjen Witkamp, UMCU
21:15 casus vanuit NVMO of NVRO
21:45 wrap-up
THERAPIE OP MAAT
4 februari 2021
Donderdag 4 februari 2021
08:50 – 09:00 Opening
09:00 – 09:45 Plenaire sessie 1: Effect van COVID-19 op de oncologische zorg
Voorzitter: Haiko Bloemendal, medisch oncoloog, Radboudumc
09:00 – 09:15 OnCovid
Arjen Witkamp, chirurg oncoloog, UMC Utrecht
09:15 – 09:30 De impact van de COVID-19 uitbraak op de diagnostiek en behandeling van kankerpatiënten: lessen voor de toekomst
Sabine Siesling, senior onderzoeker IKNL & Universiteit Twente
09:30 – 09:45 discussie
09:45 – 10:30 Plenaire sessie 2: Geriatrische Oncologie
Voorzitter: Johanneke Portielje, medisch oncoloog, LUMC
09:45 -10:00 Geriatrische oncologie, last of lust?
Barbara van Leeuwen, chirurg oncoloog, UMCG
10:00 -10:15 Behandeling van de oudere patiënt: kunnen we toxiciteit voorspellen?
Kathelijn Versteeg, internist ouderengeneeskunde, medisch oncoloog, Amsterdam UMC
10:15 – 10:30 discussie
10:30 – 10:40 Pauze
10:40 – 11:25 Parallel sessie 1: Colorectaalca + Pancreasca
Voorzitter: Jean Klinkenbijl, chirurg oncoloog, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn
10:40 – 11:25 Parallel sessie 2: NVALT
Voorzitters: Hans Smit, longarts, Rijnstate, Arnhem & Michel van den Heuvel, longarts , Radboudumc
10:40 -10:55 ORCHESTRA studie
Elske Gootjes, medisch oncoloog, Radboudumc
10:40 -10:55 De E-nose. komt de belofte uit?
Milou Schuurbiers, longarts, Radboudumc
10:55 – 11:10 Neoadjuvante immuuntherapie bij coloncarcinoom – ready for prime time?
Myriam Chalabi, medisch oncoloog, NKI-AvL
10:55-11:10 Microbioom van de darm. wat heeft dat met longkanker te maken?
Jeroen Hiltermann, longarts, UMCG
11:10 – 11:25 discussie 11:10 -11:25 discussie
11:25 – 12:10 Plenaire sessie 3  SONCOS – hot topics nu en 10 jaar geleden –  NFK: Patienten perspectief
Voorzitters: Irene Dingemans, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties & Marcel Verheij, voorzitter SONCOS
11:25 – 11:40 SONCOS – terugblik en vooruitkijken
Marcel Verheij, voorzitter SONCOS
11:40 – 11:55 Nederlandse Federatie Kankerpatiënten – terugblik en vooruitkijken
Irene Dingemans, Belangenbehartiger Expertzorg & Transparantie NFK
11:55 – 12:10 discussie
12:10 – 12:40 Pauze
12:40 – 13:25 Plenaire sessie 4: AYA’s met kanker: new kids on the block?
Voorzitters: Suzanne Kaal, medisch oncoloog, Radboudumc & Janine Nuver, medisch oncoloog, UMCG
12:40 – 12:55 AYA-zorg in vogelvlucht
Suzanne Kaal, medisch oncoloog, Radboudumc
12:55 – 13:10 Survivorship issues bij AYA’s
Janine Nuver, medisch oncoloog, UMCG
13:10 – 13:25 discussie
13:25 – 14:10 Parallel sessie 3: NVCO – NVMO – NVRO: Mammacarcinoom
Voorzitters: Marjolein Smidt, chirurg oncoloog, MUMC+ & Ester Siemerink, medisch oncoloog, Ziekenhuisgroep Twente
13:25 -14:10 Parallel sessie 4: NVU –  What’s new blaascarcinoom
Voorzitter: Igle Jan de Jong, uroloog, UMCG
13:25 – 13:40 RISAS, what else?
Marjolein Smidt, chirurg oncoloog, MUMC+
13:25 -13:40 Uitkomsten RACE studie
Fred Witjes, uroloog, Radboudumc
13:40 – 13:55 The right target; medicamenteus of juist anderszins? –
Ester Siemerink, medisch oncoloog, Ziekenhuisgroep Twente
13:40 -13:55 BlaZiB project
Katja Aben, senior onderzoeker, IKNL
13:55 – 14:10 discussie 13:55-14:10 discussie
14:10 – 14:20 Pauze
14:20 – 15:05 Parallel sessie 5:  Gynaecologische oncologie
Voorzitters: Coen Rasch, radiotherapeut, LUMC & Hans Nijman, gynaecoloog, UMCG
14:20 – 15:05 Parallel sessie 6:  Pathologie en imaging
Voorzitter: Sjoerd Hovenga, medisch oncoloog, Nij Smellinghe
14:20 – 14:35 EMBRACE studie
Remi Nout, radiotherapeut, Erasmus MC
14:20 -14:35 Beeldgeleide chirurgie
Henk van der Poel, uroloog, AvL
14:35 – 14:50 Endometriumcarcinoom – behandeling o.b.v. moleculaire karakteristieken
Hans Nijman, gynaecoloog, UMCG
14:35 -14:50 Circulerend Tumor DNA
Remond Fijneman, Principal Investigator, NKI
14:50 – 15:05 discussie 14:50 -15:05 discussie
15:05 – 15:25 Pauze
15:25 – 15:55 Plenaire lezing: Melanoom &  PRADO studie
Christian Blank, medisch oncoloog, AvL
15:55 – 16:00 Afsluiting

DOELGROEP
Alle medische specialisten in de oncologische zorg en die daarvoor in opleiding zijn.

ACCREDITATIE
Accreditatie is aangevraagd bij/toegekend door:

  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) met 9 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) met 6 punten
  • Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR)
  • Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)
  • Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU)
  • Ziekenhuisapothekers (ZA) met 6 punten

KOSTEN
Medisch specialist EUR 225
AIOS / ANIOS EUR 150

ANNULERING
Bij schriftelijke annulering vóór 4 januari 2021 vindt restitutie plaats onder aftrek van EUR 45 administratiekosten. Na 4 januari wordt er niet meer gerestitueerd.

Sponsors

Login portal voor leden