De ontwikkelingen binnen de immuuntherapie blijven snel gaan en hebben hun weerslag op de dagelijkse praktijk van de longarts, medisch oncoloog, ziekenhuisapotheker, dermatoloog met betrekking tot de selectie van patiënten, nieuwe behandelingsmogelijkheden en het management van bijwerkingen en complicaties. Sprekers uit zowel binnen- als buitenland zijn gevraagd u te informeren over de laatste stand van zaken. Het programma is samengesteld door Prof. dr. Gerritsen (medisch oncoloog, RadboudUMC), Prof. dr. Groen (longarts, UMCG) en Prof. dr. Haanen (medisch oncoloog, Antoni van Leeuwenhoek).  Het themasymposium vindt plaats in Antropia te Driebergen. Voor meer informatie, zie de website en/of flyer.

Login portal voor leden