Nieuws

Handleiding NHG COVID-19 vaccinaties

Bekijk de handleiding en andere COVID-19 gerelateerde berichten op de COVID-19 pagina van SONCOS.

Alle oncologische richtlijnen nu op de Richtlijnendatabase

Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Daarmee zijn alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen voortaan op één plek te vinden, Richtlijnendatabase.nl.

In de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen opgenomen die evidence-based zijn ontwikkeld, een modulaire richtlijnstructuur kennen én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen, of onderdelen daarvan, die hier niet aan voldoen wordt een overgangsfase ingesteld. Deze zijn in de Richtlijnendatabase te downloaden als PDF. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie.

Overige oncologische richtlijnen
De verpleegkundige richtlijnen op Oncoline zijn opgenomen op de website van V&VN (www.venvn.nl/richtlijnen), de palliatieve richtlijnen op Pallialine.nl en de diëtetiek richtlijnen worden overgezet naar de website van de NVD (www.nvdietist.nl). In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is daar waar relevant een koppeling opgenomen van de Richtlijnendatabase naar andere richtlijnen, zoals de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Zorgvuldige overgang
Het Integraal Kankercentrum Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en het platform Oncologie – SONCOS van de Federatie hebben met zorg gewerkt aan de overgang van de oncologische richtlijnen naar de Richtlijnendatabase. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Richtlijnendatabase, om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor medisch specialisten in de praktijk en om de richtlijnontwikkeling te ondersteunen. Op deze manier is en blijft de Richtlijnendatabase een toegankelijke en toekomstbestendige plek voor medisch-specialistische richtlijnen.

verhuisbericht

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden