Nieuws

Therapie op Maat 3 en 4 februari 2021

SONCOS live congres Therapie op Maat 2021, (3) 4 – 5 februari 2021, dat was de aanhef….

Maar ook wij zijn als organiserende commissie vanuit SONCOS terug gefloten, live ter plekke zal niet mogelijk zijn begin februari 2021. Dus, we gaan ‘virtual’, het is niet anders, maar we gaan er een goed congres van maken, met veel online interactie op basis van uitstekende sprekers en vragen uit de virtuele zaal, met de accreditatie die passend zal zijn en toch een mooie anderhalve dag. Anderhalf inderdaad, we gaan de agenda aanpassen, maar doen dat in overleg.

Het programma van de 9e editie van het Therapie op Maat congres 2021 (TOM) zit vol met noviteiten, vaste onderdelen en vooral een continuering en uitbouw van deelname van alle specialismen die patiënten met kanker behandelen. TOM is inmiddels een vast punt op de oncologie agenda en zeer goed bezocht de afgelopen jaren. Het multidisciplinaire karakter van TOM wordt geborgd door de bestaande samenwerking van de
TOM oprichters NVCO, NVRO, NVMO met daarnaast de NVALT en NVU. Nieuwkomers bij TOM 2021 zijn de pathologen, radiologen, DGOG, Gerionne en AYA die allen een sessie zullen verzorgen.
Gebleven is de woensdag avond voor de specialisten in opleiding, fellow’s, anios en researchers die melanoom casus zullen bespreken. En de COVID-19 burn-out bij AIOS krijgt aandacht.

De donderdagochtend trappen we af voor de plenaire sessie over de impact van COVID-19 op de oncologische zorg. Wat brengt de nabije toekomst? Dit belooft een belangrijke sessie te worden. Dan volgen mooie sessies over geriatrische oncologie, upper- en lower GI, pancreas, longkanker en SONCOS kijkt samen met de NFK terug op wat de oncologische zorg ons gebracht heeft de afgelopen 10 jaar. AYA geeft een inzicht in de oncologische zorg bij jong volwassenen. En mooie parallelsessies: mamma pathologie en niercel/blaascarcinoom. En verder komen de gynaecoloogoncoloog, pathologie en imaging aan bod. Wij sluiten met af met een met een internationale topspreker die zijn visie zal geven over de nieuwe ontwikkelingen in melanoom behandeling. Dit alles gelardeerd met hoog kwalitatieve gesponsorde symposia met praktische klinische informatie. Deze symposia zijn altijd goed bezocht, natuurlijk door de inhoud en de mogelijkheid voor onze sponsoren zich te presenteren en ons mee te nemen in de nieuwe tijd, met COVID, dat wel. Maar als dokters blijven we doorgaan, ook of met name in en binnen de oncologie.

Tot 3-4 februari 2021 virtueel maar live! Tot dan stream, live, team, zoom, VCR, alles is goed. Wij verzorgen de sprekers, u kan overal het programma volgen en kiezen uit parallelsessies. Natuurlijk wordt er geaccrediteerd voor uw deelname en oplettendheid gedurende de sessies.

Op naar een mooie anderhalve dag.
Jean Klinkenbijl, voorzitter congrescommissie TOM 2021.

Afbeelding TOM 2021

Eerste oncologierapportage gepubliceerd

Platform Oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten ontwikkelt samen met de NZa, IKNL en het RIVM een werkwijze die zorgprofessionals en instellingen van stuurinformatie voorziet, die hen ondersteunt bij het opstarten van de oncologische zorg tijdens de COVID-19 epidemie. Deze werkwijze bestaat uit het regelmatig publiceren van informatie rondom zorgvraag, -aanbod en capaciteitsontwikkelingen, en een bibliotheek van zorginhoudelijke en -logistieke maatregelen die kunnen worden ingezet om obstakels die worden ervaren bij het opschalen, het hoofd te bieden.

Op 27 mei publiceert de NZa samen met SONCOS, het RIVM, DHD en IKNL de eerste rapportage over de opstart van de oncologische zorg. Deze rapportage geeft een overzicht van het aantal verwijzingen naar en behandelingen in ziekenhuizen sinds de corona uitbraak medio maart. De komende weken zullen de ziekenhuisdata verder worden geanalyseerd en gecombineerd met de registraties van IKNL en de kwaliteitsregistraties van DICA. Dit wordt gedaan om de behandelachterstand verder inzichtelijk te maken, en de opstart van oncologische zorg door het aanbieden van passende logistieke en zorginhoudelijke maatregelen in goede banen te leiden.

Verdere informatie over de rapportage:
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/urgente-oncologische-zorg-niet-gestopt-tijdens-corona-uitbraak-wel-afname-verwijzingen-en-behandelingen

Programma lustrumsymposium

Op dinsdagmiddag en -avond 8 oktober vindt het SONCOS lustrumsymposium plaats. In het Paushuize te Utrecht vieren wij graag ons 10-jarig bestaan met u. Hiervoor hebben we een prachtig programma voor u samengesteld, waarvan het thema is: ‘Resultaten uit het verleden, garanties voor de toekomst’. Naast sessies over het verleden, de toekomst en reflecties van buitenaf, hebben we ook een paneldiscussie en een ‘fire place lecture’ voor u in petto. Met prominente sprekers als Marcel Daniëls, Willem Brethouwer, Ian Leistikow en Rob Pieters is dit een symposium dat u niet wilt missen! 

Bij het lustrumsymposium wordt u ontvangen met een lunch, waarna Marcel Daniëls (voorzitter Federatie Medisch Specialisten) en Marcel Verheij (voorzitter SONCOS) het lustrumsymposium openen. Bij deze opening staat de samenwerking tussen de Federatie en SONCOS centraal, waarbij SONCOS fungeert als platform oncologie binnen de Federatie.

Resultaten uit het verleden

Tijdens de eerste sessie wordt teruggeblikt op de resultaten uit het verleden. Rob Tollenaar, voorzitter van DICA, schetst de opkomst en de resultaten van de kwaliteitsregistraties in de oncologie. Koos van der Hoeven, oud-voorzitter SONCOS, blikt terug op wat de centralisatie van hoog-complexe oncologische zorg ons heeft gebracht. Michel Wouters, oud-voorzitter SONCOS, schetst de ontwikkelingen die SONCOS de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.

Garanties voor de toekomst

In de tweede sessie gaan we in op enkele klinische ontwikkelingen die de komende periode de oncologische zorg gaan veranderen. Henk Verheul, internist-oncoloog, Jan van Lanschot, chirurg-oncoloog en Coen Rasch, radiotherapeut-oncoloog, schetsen de ontwikkelingen in hun vakgebieden.

Reflecties van buitenaf

De derde sessie bestaat uit reflecties van buitenaf. SONCOS functioneert als platform oncologie in een complex zorglandschap waarin veel partijen zijn betrokken. Drie van deze partijen gaan in op hoe zij tegen de oncologische zorg en SONCOS aankijken vanuit hun perspectief: Willem Brethouwer vanuit de patiënten, Petra van Holst vanuit Zorgverzekeraars Nederland en Ian Leistikow vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

Avondprogramma

Speciaal voor dit lustrumsymposium is er tevens een avondprogramma samengesteld. Na een borrel en ‘walking diner’ is er een paneldiscussie, waarin de oprichters van SONCOS, Caro Koning, Jean Klinkenbijl en Koos van der Hoeven discussiëren over het verleden, heden en de toekomst. Het symposium wordt afgesloten met een inspirerend verhaal over de opkomst van het Prinses Máxima Centrum door Rob Pieters, medisch directeur.

Graag verwelkomen wij u, als zorgverlener binnen de oncologie, graag tijdens ons lustrumsymposium! Hiervoor kunt u zich inschrijven via de link. Deelname is kosteloos.

 

 

 

 

Image 6

Marcel Verheij nieuwe voorzitter SONCOS

Na jarenlang bestuurslid bij SONCOS te zijn geweest, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, heeft Michel Wouters afscheid genomen. Tijdens de afgelopen SONCOS ledenvergadering heeft hij de spreekwoordelijke voorzittershamer overgedragen aan Marcel Verheij, radiotherapeut-oncoloog in het Radboudumc. Marcel heeft eerder al in het SONCOS bestuur gezeten. Enkele uitdagingen waar hij zich voor gaat inzetten zijn de uitwerking van de overgang van SONCOS naar een platform binnen de Federatie Medisch Specialisten en het beleid omtrent de oncologische richtlijnen.

Marcel Verheij

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden