Nieuws

Marcel Verheij nieuwe voorzitter SONCOS

Na jarenlang bestuurslid bij SONCOS te zijn geweest, waarvan de laatste vijf jaar als voorzitter, heeft Michel Wouters afscheid genomen. Tijdens de afgelopen SONCOS ledenvergadering heeft hij de spreekwoordelijke voorzittershamer overgedragen aan Marcel Verheij, radiotherapeut-oncoloog in het Radboudumc. Marcel heeft eerder al in het SONCOS bestuur gezeten. Enkele uitdagingen waar hij zich voor gaat inzetten zijn de uitwerking van de overgang van SONCOS naar een platform binnen de Federatie Medisch Specialisten en het beleid omtrent de oncologische richtlijnen.

Marcel Verheij

SONCOS bestaat 10 jaar!

SONCOS werd 10 jaar geleden opgericht als samenwerkingsverband van chirurg-oncologen, radiotherapeuten en internist-oncologen met als doel de kwaliteit van de oncologische zorg multidisciplinair optimaal te regelen.

Normeringsrapport

Als eerste belangrijk wapenfeit is er een multidisciplinair normeringsrapport opgesteld. Hierin wordt aangegeven aan welke kwaliteitseisen en volumenormen een ziekenhuis moet voldoen om de meest voorkomende vormen van kanker te kunnen behandelen. Jaarlijks wordt het rapport bijgesteld op basis van nieuwe gegevens. De IGJ en zorgverzekeraars gebruiken de eisen uit het rapport voor respectievelijk toezicht en zorginkoop. Door de totstandkoming van het normeringsrapport is er een concentratie van hoog complexe, laag volume zorg gekomen. Er is meer aandacht gevraagd voor de rol van verpleegkundig specialisten en casemanagers. Ziekenhuizen hebben voor hun oncologische zorg palliatieve teams ingericht. Daarnaast wordt meegewerkt aan transparantie van uitkomstindicatoren in multidisciplinair opgezette kwaliteitsregistraties.

Dwarsverband Federatie Medisch Specialisten

Inmiddels zijn alle 27 bij de oncologie betrokken beroepsverenigingen (inclusief verpleegkundigen), aangesloten en is SONCOS namens de Federatie Medisch Specialisten de officiële vertegenwoordiger van medisch specialisten in de oncologie. Op het gebied van de kwaliteitsnormen en -registraties wordt nauw samengewerkt met patiëntenorganisaties, Zorgverzekeraars, IGJ, DICA en de Taskforce Oncologie.

De laatste jaren heeft SONCOS zich stormachtig ontwikkeld. Naast de eerder genoemde onderwerpen vastgelegd in het SONCOS normeringsrapport zijn wij ook gesprekspartner bij onderwerpen als uitkomstinformatie voor samen beslissen, zorg op de juiste plek, ICT en standaardisatie van registratie in de zorg en modernisering van oncologische richtlijnen.

Lustrumsymposium

Omdat SONCOS 10 jaar bestaat, organiseren we op dinsdagmiddag 8 oktober 2019 het SONCOS lustrumsymposium. Het thema van dit symposium is ‘Resultaten uit het verleden, garanties voor de toekomst’. In het spraakmakende programma zullen we terugblikken op wat we als SONCOS hebben bereikt en presenteren we recente ontwikkelingen in de wetenschap en maatschappij en hun betekenis voor de kankerzorg. Verder besteden we aandacht aan hoe andere betrokkenen in de zorg tegen SONCOS en haar kwaliteitsbevorderende activiteiten aankijken. Voor meer informatie, zie onze agenda en de interviews met de SONCOS oprichters Caro Koning, Jean Klinkenbijl en Koos van der Hoeven in het Nederlands Tijdschrift voor Oncologie.

Image 6

Agenda Oncologische Netwerkzorg aangeboden aan minister

Trefzekere zorg voor iedere patiënt met kanker, nu en in de toekomst. Dat is de gezamenlijke missie van de Taskforce Oncologie en het landelijke programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’. SONCOS nam namens de Federatie Medisch Specialisten deel aan deze Taskforce. Zo hebben we bijgedragen aan de Agenda Oncologische Netwerkzorg 2019-2022, die op woensdag 19 december 2018 is gepresenteerd aan minister Bruins van Medische Zorg en Sport.

De komende jaren gaan alle partijen die deze agenda steunen samenwerken om gezamenlijk uitwerking te geven aan oncologische netwerkvorming waarbij verschillende professionals en zorgaanbieders samenwerken in een zorgnetwerk rondom de patiënt met kanker. Daarbij staat voorop dat iedere patiënt de best passende behandeling krijgt in een goed proces van ‘samen beslissen’. Hiervoor zijn in de Agenda vijf onderwerpen als speerpunten benoemd: integrale zorg, samen beslissen, juiste zorg op de juiste plek, juiste informatie en waardegedreven oncologische zorg. Daarvoor is het belangrijk de huidige knelpunten op het gebied van ICT-mogelijkheden, afhankelijkheid van ICT-leveranciers, privacywetgeving en toenemende administratielasten voor zorgprofessionals weg te nemen.

De Agenda sluit aan op het eerder dit jaar gesloten Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 2019-2022, waarin ruim aandacht is voor ‘de juiste zorg op de juiste plek’ en netwerkgeneeskunde. Om uitwerking te geven aan oncologische netwerkvorming is de inbreng van professionele richtlijnen en normen vanuit de wetenschappelijke verenigingen van groot belang.

Over de organisatoren
In de Taskforce Oncologie bundelen de volgende organisaties hun krachten: de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), de Stichting Oncologische Samenwerking (SONCOS – die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) vertegenwoordigt) en kennis- en kwaliteitsinstituut IKNL. De Taskforce Oncologie adviseert het programma ‘Naar regionale oncologienetwerken’, dat met financiering van het Citrienfonds werkt aan het stimuleren en versnellen van oncologische netwerkvorming. Het Citrienfonds is een initiatief van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra NFU en mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

images

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden