Nieuws

Onderzoekscall KWF

KWF heeft in haar hernieuwde ambitie meer aandacht voor het verbeteren van de palliatieve zorg. Wetenschappelijk onderzoek levert een grote bijdrage aan deze verbetering. Van 22 februari 2021 tot 12 mei 2021 kunnen er weer onderzoeksvoorstellen worden ingediend. Hierbij zijn álle aanvragen meer dan welkom, maar KWF moedigt aanvragen binnen verschillende aandachtsgebieden extra aan. Een van die aandachtsgebieden is ‘Evidence based symptoombestrijding in de palliatieve zorg’. Meer weten? Kijk dan hier of neem contact op met Eveline Noteboom.

74481f5c-466f-4c12-8067-406efe61abf9-448896-default

Alle oncologische richtlijnen nu op de Richtlijnendatabase

Oncoline is tot op heden de plek geweest voor de oncologische richtlijnen. Voortaan staan alle oncologische richtlijnen in de databases van de verschillende beroepsverenigingen, zodat de richtlijnen per beroepsgroep bij elkaar staan. Daarmee zijn alle medisch-specialistische richtlijnen en dus ook de oncologische richtlijnen voortaan op één plek te vinden, Richtlijnendatabase.nl.

In de Richtlijnendatabase worden alleen de medisch-specialistische richtlijnen opgenomen die evidence-based zijn ontwikkeld, een modulaire richtlijnstructuur kennen én geautoriseerd zijn door de relevante wetenschappelijke verenigingen en patiëntverenigingen. Voor de oncologische richtlijnen, of onderdelen daarvan, die hier niet aan voldoen wordt een overgangsfase ingesteld. Deze zijn in de Richtlijnendatabase te downloaden als PDF. Hiermee gaat er geen informatie verloren. Tijdens de overgangsfase wordt voor deze richtlijnen ingezet op een modulaire revisie.

Overige oncologische richtlijnen
De verpleegkundige richtlijnen op Oncoline zijn opgenomen op de website van V&VN (www.venvn.nl/richtlijnen), de palliatieve richtlijnen op Pallialine.nl en de diëtetiek richtlijnen worden overgezet naar de website van de NVD (www.nvdietist.nl). In verband met het multidisciplinaire karakter van oncologie is daar waar relevant een koppeling opgenomen van de Richtlijnendatabase naar andere richtlijnen, zoals de verpleegkundige of palliatieve richtlijnen.

Zorgvuldige overgang
Het Integraal Kankercentrum Nederland, de Federatie Medisch Specialisten en het platform Oncologie – SONCOS van de Federatie hebben met zorg gewerkt aan de overgang van de oncologische richtlijnen naar de Richtlijnendatabase. Daarnaast wordt voortdurend gewerkt aan de doorontwikkeling van de Richtlijnendatabase, om deze zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken voor medisch specialisten in de praktijk en om de richtlijnontwikkeling te ondersteunen. Op deze manier is en blijft de Richtlijnendatabase een toegankelijke en toekomstbestendige plek voor medisch-specialistische richtlijnen.

verhuisbericht

Therapie op Maat 3 en 4 februari 2021

SONCOS live congres Therapie op Maat 2021, (3) 4 – 5 februari 2021, dat was de aanhef….

Maar ook wij zijn als organiserende commissie vanuit SONCOS terug gefloten, live ter plekke zal niet mogelijk zijn begin februari 2021. Dus, we gaan ‘virtual’, het is niet anders, maar we gaan er een goed congres van maken, met veel online interactie op basis van uitstekende sprekers en vragen uit de virtuele zaal, met de accreditatie die passend zal zijn en toch een mooie anderhalve dag. Anderhalf inderdaad, we gaan de agenda aanpassen, maar doen dat in overleg.

Lees verder…

Afbeelding TOM 2021

Eerste oncologierapportage gepubliceerd

Platform Oncologie – SONCOS van de Federatie Medisch Specialisten ontwikkelt samen met de NZa, IKNL en het RIVM een werkwijze die zorgprofessionals en instellingen van stuurinformatie voorziet, die hen ondersteunt bij het opstarten van de oncologische zorg tijdens de COVID-19 epidemie. Deze werkwijze bestaat uit het regelmatig publiceren van informatie rondom zorgvraag, -aanbod en capaciteitsontwikkelingen, en een bibliotheek van zorginhoudelijke en -logistieke maatregelen die kunnen worden ingezet om obstakels die worden ervaren bij het opschalen, het hoofd te bieden.

Op 27 mei publiceert de NZa samen met SONCOS, het RIVM, DHD en IKNL de eerste rapportage over de opstart van de oncologische zorg. Deze rapportage geeft een overzicht van het aantal verwijzingen naar en behandelingen in ziekenhuizen sinds de corona uitbraak medio maart. De komende weken zullen de ziekenhuisdata verder worden geanalyseerd en gecombineerd met de registraties van IKNL en de kwaliteitsregistraties van DICA. Dit wordt gedaan om de behandelachterstand verder inzichtelijk te maken, en de opstart van oncologische zorg door het aanbieden van passende logistieke en zorginhoudelijke maatregelen in goede banen te leiden.

Verdere informatie over de rapportage:
https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/05/27/urgente-oncologische-zorg-niet-gestopt-tijdens-corona-uitbraak-wel-afname-verwijzingen-en-behandelingen

‘Nothing about us, without us’

Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK)

Login portal voor leden