COVID-19

NVvH ontwikkelt capaciteitstool en maatregelenbibliotheek in tijden van pandemie

De NVVH heeft in samenwerking met SONCOS een aanpak ontwikkeld om in tijden van crisis en druk op de zorg, de beschikbare capaciteit van de (oncologische) zorg zo optimaal mogelijk te benutten.

Deze aanpak voorziet in multidisciplinaire samenwerking tussen alle betrokken partijen door de keten heen, stuurinformatie die hen kan ondersteunen bij het opschalen c.q. reguleren van de (oncologische) zorg alsmede een online catalogus met in de praktijk bewezen effectieve maatregelen om de non COVID zorg te optimaliseren: Maatregelen COVID-19 voor de oncologische zorg (shinyapps.io). Volledigheidshalve verwijzen wij op deze plaats naar het rapport: OnCovid!: Continueren oncologische zorg tijdens de COVID-19 pandemie. Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).

In een vervolgproject gesubsidieerd door VWS, hebben we de tool doorontwikkeld en getest met input van een aantal pilotziekenhuizen en medisch professionals uit het veld.

Handleiding NHG ten behoeve van COVID-19 vaccinatie

Bekijk hier de handleiding van de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) over het selecteren en uitnodigen van patiënten met een griepvaccinatie-indicatie voor COVID-19 vaccinaties.

ZonMw Project 'De Impact van COVID-19 op de kankerzorg'

SONCOS draagt als lid van de projectgroep bij aan het ZonMw project ‘De impact van COVID-19 op de kankerzorg’. U zult regelmatig op de hoogte worden gehouden over de voortgang van het project.

Factsheet ZonMw project dec 2020

Webinars, nieuwsbrieven en handreikingen

Op de website van de Federatie Medisch Specialisten vindt u COVID-19 gerelateerde informatie voor alle medisch specialisten. De informatie wordt daar vanuit alle wetenschappelijke verenigingen verzameld zodat alles bij elkaar komt op één plek. Daarom verwijzen wij u graag door naar de overzichtspagina van de Federatie Medisch Specialisten voor onder andere webinars, nieuwsbrieven en verschillende ondersteunende documenten.

Documenten speciaal over de oncologische zorg ten tijden van COVID-19 zijn hier te vinden en alleen toegankelijk voor medisch specialisten.

Federatie

Login portal voor leden