Organisatie

Dagelijks bestuur

Prof. dr. M. (Marcel) Verheij, voorzitter
Radiotherapeut-oncoloog, Radboudumc

Dr. A.N.M. (Machteld) Wymenga, secretaris
Internist-oncoloog, Medisch Spectrum Twente
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)

Dr. P. (Peter) van Duijvendijk, penningmeester
Chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuizen
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gastro-Intestinale Chirurgie (NVGIC)

Dr. T. (Thijs) van Dalen
Chirurg-oncoloog, Diakonessenhuis
Portefeuillehouder richtlijnen

 

Bestuur

Dr. W.E. (Edward) Fiets
Internist-oncoloog, Medisch Centrum Leeuwarden
Secretaris en vicevoorzitter Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO)
Portefeuillehouder normeringsrapport

Prof. dr. J.A. (Hans) Langendijk
Radiotherapeut-oncoloog, UMC Groningen
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO)

Prof. dr. R.J.A. (Jeroen) van Moorselaar
Uroloog-oncoloog, VUmc

Dr. A.J. (Arjen) Witkamp
Chirurg-oncoloog, UMC Utrecht
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO)

SONCOS verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie*
Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie
Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk
Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie
Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie
Nederlandse Vereniging voor Gastro-intestinale Chirurgie*
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde
Nederlandse Vereniging voor Klinisch Geriaters
Nederlandse Vereniging voor Longchirurgie*
Nederlandse Vereniging voor Maag-darm-leverartsen
Nederlandse Vereniging voor Neurochirurgie
Nederlandse Vereniging voor Neurologie
Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie
Nederlandse Vereniging voor Pathologie
Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
Nederlandse Vereniging voor Radiologie
Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie
Nederlandse Vereniging voor Urologie
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers
Nederlandse Werkgroep Hoofd-Hals Tumoren
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Oncologie
Vereniging voor Klinische Genetica Nederland
NVCO
NVMO
NVRO
AYA
NOG
NVALT
NVDV
NVvE
NVGIC
NVvH
NVKNO
NVKG
NVvL
NVMDL
NVVN
NVN
NVNG
NVOG
NVVP
NVPC
NVvP
NVvR
NVT
NVU
NVZA
NWHHT
V&VN oncologie
VKGN

* De NVCO, NVGIC en de NVvL zijn officiële subverenigingen van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH)

Login portal voor leden