Congressen

Therapie op maat

Iedere twee jaar organiseert SONCOS het congres Therapie op maat. Tijdens dit congres worden ontwikkelingen in de oncologische zorg in Nederland besproken. De laatste editie vond plaats op (6) 7 en 8 februari 2019. Nieuw bij deze editie was dat er twee parallelsessie werden verzorgd vanuit de NVALT (longgeneeskunde) en NVU (urologie), welke zeer goed bezocht werden. Dat biedt goede perspectieven voor de eerstvolgende editie in voorjaar 2021!

Programma 2019

Volgens goed gebruik vonden op woensdagavond casusbesprekingen plaats voor aios, fellows, anios en onderzoekers.

De donderdag begon met een plenaire sessie over immunotherapie. Hoe kan het worden ingezet? Neo-adjuvant, adjuvant, of in combinatie? Wat brengt de nabije toekomst? Er werd ingegaan op zowel de klinische als de laatste research ontwikkelingen.
Dan een onderwerp dat iedereen een aantal keren tegen zal komen in zijn of haar praktijk, de patiënt met hersenmetastasen. Wat te doen, wat zijn de opties, en wat moet de patiënt weten?
In de middag vond de genoemde NVALT sessie plaats, parallel aan de sessie over colorectaal carcinoom; cT1 carcinoom, en dan? En na voorbehandeling, wait and see?
In de middag discussieerde het SONCOS bestuur met deelnemers uit de zaal over o.a. een coördinerende rol in de richtlijnontwikkeling (87% is voor; 13% tegen); echelonnering van MDO’s (52% voor, 48% tegen); een volumenorm voor het aantal patiënten dat wordt besproken in een MDO (38% voor, 62% tegen); en SONCOS verenigingen die elkaar aanspreken op normen die uit de pas lopen (85% voor, 15% tegen).

Op vrijdag trapte de NVU af omtrent de immunotherapie bij blaas- en prostaatcarcinoom. Gevolgd door een parallelsessie verzorgd door de NVU rondom ontwikkelingen bij de behandeling van het prostaatcarcinoom, in het bijzonder shared decision making en parallel de ontwikkelingen met betrekking tot het mammacarcinoom, letterlijk een behandeling op maat.
Tijdens de afsluitende sessie werd fel gediscussieerd over de toekomst van de oncologie in Nederland: wat kan er, wat is te betalen, wie moet dat betalen, en wat heeft de patiënt er eigenlijk aan? Zo werd concentratie in expertcentra besproken (11% voor, 89% tegen),  het in eigen hand houden van de productie van medicijnen (66% voor, 34% tegen), het te weinig meenemen van de niet-behandeloptie in voorlichting aan patiënten (80% eens, 20% oneens) en de schijnzekerheid van de follow-up (73% eens, 27% oneens).

Graag danken wij nogmaals onze sponsoren en de congrescommissie!

Prof. dr. Jean H.G. Klinkenbijl, chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, voorzitter

Dr. A.C.J.(Alexander) van Akkooi, chirurg-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam
Dr. H.J. (Haiko) Bloemendal, voorzitter NVMO, internist-oncoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Dr. Ing. S. (Sjoerd) Hovenga, bestuurslid NVMO, internist-oncoloog, Nij Smellinghe, Drachten
Dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen, radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. E.M. (Erwin) Wiegman, bestuurslid NVRO, radiotherapeut, Isala, Zwolle
Dr. J.M. (Hans) Smit, longarts, Rijnstate, Arnhem
Dr. H.F.M. (Erik) van der Heijden, longarts, Radboudumc, Nijmegen
Drs. B.P.J (Bart) van Bezooijen, bestuurslid NVU, uroloog, Meander MC, Amersfoort
Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters, voorzitter SONCOS, chirurg-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam

Login portal voor leden