Congressen

Therapie op maat

Iedere twee jaar organiseert SONCOS het congres Therapie op maat. Tijdens dit congres worden ontwikkelingen in de oncologische zorg in Nederland besproken. De eerstvolgende versie zal plaatsvinden op (6) 7 en 8 februari 2019. Nieuw bij deze editie is dat er twee parallelsessie worden verzorgd vanuit de NVALT (longgeneeskunde) en NVU (urologie). Voor meer informatie, zie de agenda!

Programma 2019

Volgens goed gebruik vinden op woensdagavond casusbesprekingen plaats voor aios, fellows, anios en onderzoekers. Het volledige programma is te vinden op onze agenda.

De donderdag begint met een plenaire sessie over immunotherapie. Hoe kan het worden ingezet? Neo-adjuvant, adjuvant, of in combinatie? Wat brengt de nabije toekomst? Dit belooft een belangrijke sessie te worden.
Dan een onderwerp wat iedereen een aantal keren tegen zal komen in zijn of haar praktijk, de patiënt met hersenmetastasen. Wat te doen, wat zijn de opties, en wat moet de patiënt weten?
In de middag de genoemde NVALT sessie parallel aan de sessie over colorectaal carcinoom; cT1 carcinoom, en dan? En na voorbehandeling, wait and see? De voorzitter zal de discussie met de beide sprekers geregeld laten verlopen, natuurlijk met uw belangrijke inbreng.
In de namiddag zal het bestuur van SONCOS een update geven van de huidige status van certificering, ontwikkelingen en nieuws van het front.

Vrijdag zal de NVU aftrappen omtrent de immunotherapie bij blaas- en prostaatcarcinoom. Gevolgd door een parallelsessie verzorgd door de NVU rondom ontwikkelingen bij de behandeling van het prostaatcarcinoom, in het bijzonder shared decision making en parallel de ontwikkelingen met betrekking tot het mammacarcinoom, letterlijk een behandeling op maat.
De afsluitende sessie zal een spetterende discussie gaan worden rondom de toekomst van de oncologie, laten we zeggen 2025; wat kan er, wat is te betalen, wie moet dat betalen, en wat heeft de patiënt er eigenlijk aan? Heel veel vragen, heel veel antwoorden. We zijn druk aan het regelen en plannen om topsprekers en discussieleiders te strikken voor dit belangrijke onderwerp, zowel uit de zorgsector als uit de verzekeraarszijde en de patiëntenverenigingen.

Dit alles gelardeerd met de gesponsorde symposia, enorm belangrijk voor ons als congresorganisatie, maar ook voor u om dit alles mogelijk te maken. Hetzelfde zal gelden voor de expositie, vergeet onze sponsoren niet, dankzij hen kunnen we dit organiseren.

Tot (6) 7-8 februari 2019 op Papendal!

Namens de congrescommissie,
Prof. dr. Jean H.G. Klinkenbijl, chirurg-oncoloog, Gelre Ziekenhuis, Apeldoorn, voorzitter

Dr. A.C.J.(Alexander) van Akkooi, chirurg-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam
Dr. H.J. (Haiko) Bloemendal, voorzitter NVMO, internist-oncoloog, Meander Medisch Centrum, Amersfoort
Dr. Ing. S. (Sjoerd) Hovenga, bestuurslid NVMO, internist-oncoloog, Nij Smellinghe, Drachten
Dr. M.J.C. (Maurice) van der Sangen, radiotherapeut, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven
Dr. E.M. (Erwin) Wiegman, bestuurslid NVRO, radiotherapeut, Isala, Zwolle
Dr. J.M. (Hans) Smit, longarts, Rijnstate, Arnhem
Dr. H.F.M. (Erik) van der Heijden, longarts, Radboudumc, Nijmegen
Drs. B.P.J (Bart) van Bezooijen, bestuurslid NVU, uroloog, Meander MC, Amersfoort
Dr. M.W.J.M. (Michel) Wouters, voorzitter SONCOS, chirurg-oncoloog, NKI-AvL, Amsterdam

Login portal voor leden